PROVES ACCÉS CICLES 2021 Inscripció: Del 22 al 31 de març

Inscripció: Del 22 al 31 de març
Presentació: Preferiblement a l’adreça electrònica: 46004221.secret@gva.es
En l’assumpte del correu indiqueu: PAC + Cognoms i nom de l’alumne/a

La documentació que cal enviar és la següent i els impresos i la generació de la taxa estan disponibles al web de l’institut o en http://www.ceice.gva.es/…/for…/presentacion-y-calendario
  •  Imprés de sol·licitud emplenat i firmat: Grau Mitjà (Annex III), Grau Superior (Annex IV)
  •  DNI o NIE
  •  Declaració responsable (Annex V)
  •  Justificant d’haver pagat la taxa corresponent. Si tens problemes en la generació indica-ho en l’e-mail.
  •  Documentació justificativa escaient si tens dret a l’exempció d’alguna prova o a una part d’ella.
Publicació de les llistes provisionals d’alumnat admés al tauler d’anuncis i al web de l’institut: 28 d’abril
Més informació i documentació al web de l’institut: iesmariaenriquez.com (Menú superior desplegable PROVES ACCÉS CICLES 2021)