Cicle Superior A.S.I.X. Semipresencial

Warning: file_get_contents(/homepages/5/d435230956/htdocs/clickandbuilds/IESMARIAENRIQUEZFormacinProfesional/wp-content/themes/total/content-index.php): failed to open stream: Permission denied in /homepages/5/d435230956/htdocs/clickandbuilds/IESMARIAENRIQUEZFormacinProfesional/wp-includes/class-wp-theme.php on line 1233
data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="995" class="elementor elementor-995" data-elementor-settings="[]">

Admin. de Sistemes Informàtics en Xarxa Semipresencial

Aquest Cicle Formatiu de Grau Superior, proporciona al titulat els coneixements necessaris per a implantar, explotar i mantenir els Sistemes Informàtics de les empreses, donant suport directe  als usuaris finals, seguint procediments i ajustant-se requisits legals.

Reproducir vídeo

Aprèn a configurar i administrar
Sistemes Informàtics d'alta disponibilitat

Titulació que obtindràs...

En acabar els dos anys d’estudi, obtindràs el TÍTOL de TÉCNIC SUPERIOR en ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

5919088233_5ab019b228_z

Incorporat al món laboral...

Podràs desenvolupar les següents ocupacions:

 • Tècnic en administració de sistemes.
 • Responsable de informàtica.
 • Tècnic en servicis de Internet. 
 • Tècnic en servicis de missatgeria electrònica. 
 • Personal de suport tècnic. 
 • Tècnic en tele-assistència.
 • Tècnic en administració de base de dades. 
 • Tècnic de xarxes. 
 • Supervisor de sistemes.
 • Tècnic en servicis de comunicacions. 
 • Tècnic en entorns web.

Accés a la universitat...

Els títols de Tècnic Superior, permeten l’accés directe a las ensenyances per obtindre els títols UNIVERSITARIS DE GRAU.

+ Informació

El ciclo tiene una duración de 2.000 horas, con diferentes módulos profesionales que se imparten durante dos cursos académicos.

Módulos de Primer Curso

 • Planificación y administración de redes.
 • Implantación de sistemas operativos.
 • Fundamentos de hardware.
 • Gestión de bases de datos.
 • Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información.
 • Inglés técnico
 • Formación y orientación laboral (400h).

 Módulos de Segundo Curso

 • Administración de Sistemas Operativos
 • Servicios de red e Internet.
 • Implantación de aplicaciones web.
 • Administración de sistemas gestores de bases de datos.
 • Seguridad y alta disponibilidad.
 • Empresa e iniciativa emprendedora.
 • Proyecto de administración de sistemas informáticos en red.
 • Inglés técnico.
 • Formación en Centros de Trabajo (400h)

(Criterios en orden de prioridad) 

 • Estar en posesión del título de Bachillerato LOMCE modalidad BC; de Bachillerato LOE modalidad BCT; de Bachillerato LOGSE modalidades BCNS o BT. De Bachillerato Experimental modalidades BCN o BTI; o haber superado las opciones A, B de COU.
 • Estar en posesión del título de Bachillerato LOE /LOGSE. Haber superado el segundo curso de cualquier otra modalidad de Bachillerato Experimental. Opciones C, D de Cou o Preu superados.
 • Estar en posesión del título de Técnico/a de Formación Profesional LOE /LOGSE con prioridad para quien hubiera superado algún ciclo de grado medio de la misma familia profesional a que pertenezca el ciclo a que pretendan acceder. 
 • Estar en posesión del título de Formación Profesional de Segundo Grado u otras titulaciones equivalentes a efectos académicos. Tener una titulación universitaria a la que se accedió sin cumplir ninguno de los requisitos anteriores.

Acceso mediante prueba

 • Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos anteriores, tener 19 años de edad o cumplirlos durante el año en curso y superar la correspondiente prueba de acceso.

 

Fes clic ací per anar al butlletí

Per a més informació fes click ací